Spesialkaffe

Spesialkaffe skiller seg fra industrikaffe gjennom sin høye kvalitet og unike smaksegenskaper. I følge organisasjonen Specialty Coffee Association of America (SCAA), er spesialkaffe kaffe som får 80 poeng eller mer på en skala fra 0 til 100. Kaffen dyrkes i spesielle og ideelle klimaer, og er ofte sporbar tilbake til den enkelte kaffefarm. Spesifikke smakskarakteristika kan gjenkjennes i koppen, og det er som regel få eller ingen defekter. De unike aromaene og smakene er også et resulat av gode vekstforhold og kompleksiteten i jordsmonnet der kaffen er produsert. Samtidig er det å dyrke spesialkaffe et stykke håndverk som krever høy grad av presisjon og dedikasjon. 

Jacu

Vi er stolte av å kunne presentere JACU som vår hovedleverandør av spesialkaffe. JACU holder til i Ålesund og har opparbeidet seg et ry som et av landets beste kaffebrenneri. 

Les mer om JACU: www.Jacu.no

jacu